X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

♥ عـــِــــــــشــ ـــ ـــقـــ ــ ـ ♥

اِجبـــــــــــــــــــــــــــــــــآر

        

تنهـــــآ چیـــــزی کـــِــه اَز تو بــَـــرایــَـــم بـــِــه یادِگـــــار مانـــــدِه

 

ایـــــن دلِ لـَـعنـــَــتی اَســـــت


...


خیانـَــــت ،


جُدایـــــی ،


شِکــَــســـــتــَــن ،


دُروغ ،


....


را به یـــــادم می اَنـــــدازَد . . .


تکلیـــــفِ هـــَــر شــــَـبــِــ اوســـــت...!!


______________________________________________________________________________________________________

خدایا تمامشـــ کنــــ


باشد؟ خستهـــ امـــ


میشنویــــ؟خستهــــ ...


اینــــ دنیایتــــ چهــــ کارهاییــــ کهــــ با منــــ نکرد


چهــــ زجر هاییــــ کهــــ بهــــ خوردمــــ نداد


هقــــ هقــــ هایــــ شبانهــــ ...


بغضــــ ...


درد...


زجر...


آریــــ ، تمامــــ اینها حاصلــــ زندگیــــ در دنیایتــــ استــــ


منــــ ...


 منــــ کهــــ خیریــــ از زندگیــــ ندیدمــــ


میگویند پشتــــ هر گریهــــ خندهــــ ایستــــ ؟ پســــ کجاستـــ؟


منــــ مدتــــ هاستــــ چشمــــ انتظار آن روزمــــ


اما دیگر بســــ استــــ


یا تو مرا از خودمــــ بگیر


یا منــــ تمامشــــ میکنمــــ


نامــــ منــــ کهــــ ایوبــــ نیستــــ ... ؟ !


 

 

[ دوشنبه 31 تیر‌ماه سال 1392 ] [ 02:08 ق.ظ ] [ rozina ] [ 678 نظر ]